«Η παρουσίαση του λευκώματος της αγοράς Μοδιάνο», tanea.gr