Ηλίας Μαγκλίνης, «Μια κομβική συνάντηση», Η Καθημερινή