Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, “Η μοίρα των πολλών και η διάσωση των λίγων”, The Athens Review of Books