Κ. Λάμψα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Oι «Σεφαραδίτες» ήρθαν να καλύψουν ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία