Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Τα άλλα ακροαστικά», Τα Νέα, 29-30/8/2020