Κώστας Καλφόπουλος, «Ένας διανοούμενος στην πολιτική», the books’ journal