Κώστας Καλφόπουλος, «Σμυρνέικος κοσμοπολιτισμός», The books’ journal (τ. 137)