Κώστας Κωστής, «Ευρωπαϊκές εμμονές και ελληνικές αβλεψίες», Η Καθημερινή, 19/1/2020