Κώστας Σερέζης, «Όταν ο Βάσος Καραγιώργης μελετά Όμηρο»,  Matrix Media