Κυριακή Τσολάκη, «Όταν οι γυναίκες μιλούν… για τους αγαπημένους μας ποιητές», www.makthes.gr, 20/11/2018