Λεύκη Σαραντινού, «Ένα απάνθισμα πράξεων καλοσύνης», fractalart.gr