Λόγω Τέχνης : «Η Προκυμαία της Σμύρνης» (02/02/2019)