Μαίρη Αδαμοπούλου, «Από τις αρχαίες εταίρες στα “πλοία των λουλουδιών”», Τα Νέα