Μαίρη Αδαμοπούλου, «Η αναγέννηση της παράδοσης σε 250 φορεσιές», Τα Νέα