Μαίρη Αδαμοπούλου, “Ποιο ήταν το «αποτρόπαιον τουρκικόν τερατούργημα»;”, Τα Νέα