Μάνος Νομικός, «Μαρίζα Ντεκάστρο: Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από εικόνες το 1821», Athens Voice