Μαρία Αθανασίου, “το νεότερο βιβλίο για το αρχαιότερο (;) επάγγελμα”. Κ, Καθημερινή