Μαρία Θερμού, «Η αλήθεια για την Μάχη του Μαραθώνα», Το Βήμα, 2/12/2012