Μαρία Θέρμου, «Μνημεία στην υπηρεσία της πολιτικής», ΤΟ ΒΗΜΑ, 28/04/2013