Μαρία Τοπάλη, «”Ιστορία” που κλείνει μέσα της όλη τη μουσική», Η Καθημερινή