Μαριαλένα Αστραπέλλου, «Μακρυγιάννης για παιδιά», BHMAgazino