Μαριλένα Αστραπέλλου, «Ο Άοκνος Υπηρέτης των Μνημείων», Το Βήμα