Μάρκου Ελένη, «Μια νέα, ρηξικέλευθη ματιά στον κόσμο της αρχαιοελληνικής ζωγραφικής», Αθηναΐκό – Μακεδονικό Πρακτορείο, 3/5/2018