Μάρω Βασιλειάδου, «Τινάζοντας τη σκόνη της λήθης στη Σαλονίκη», Η Καθημερινή