«Με τον Όμηρο στις μέρες του κορωνοϊού». Ένα βιβλίο του Β. Καραγιώργη, amna.gr