Μαίρη Αδαμοπούλου, «Οι αγγελιοφόροι ήταν δύο», Τα Νέα, 7-8/11/2015