Μιχάλης Μόσχος, «Η μνήμη μιας εθνικής καταστροφής», Τα Νέα, 3-4 Ιουλίου 2021