Μωυσής Ελισάφ, “Μου είναι αδύνατον να σας πιστέψω”, The Athens Review of Books