Νίκος Μπακουνάκης, «Η μάχη για την Πλάκα», lifo.gr