Νίκος Παπουτσόπουλος, «Ακρόπρωρα του αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία», Δημοκρατία