Νίκος Βατόπουλος, «Ι. Τραυλός, ο ανατόμος της διαχρονικής Ελλάδας», Η Καθημερινή