Ντάμες σπαθί, Αθήνα 9.84, συζήτηση για το βιβλίο «Αναζητώντας τον Ξένο» , 21/6/2019