Οι «Σχεδιαστές μόδας στην Όπερα»: Μια εκρηκτική συνύπαρξη, elculture.gr, 2/2/2019