Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.kaponeditions.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΠΟΝ & ΣΙΑ ΕΕ (εφεξής: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Μακρυγιάννη 23-27, 11742, Τηλ.: 210 9235098, 210 9210983, ΑΦΜ 082318647, ΔΟΥ ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ και διατίθεται για ενημερωτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα υπό τον τίτλο ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ δύνανται να τροποποιούν οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Οι δε επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Για την εγγραφή στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr, τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και τη συμμετοχή στα διάφορα fora ή διαγωνισμούς που δημιουργούνται, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του είναι: όνομα, κωδικός πρόσβασης (δικής του επιλογής), e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο. Επίσης, παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει από το www.kaponeditions.gr πληροφορίες και προωθητικό υλικό μέσω ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων στο δηλωθέντα αριθμό τηλεφώνου του, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Προσωπικά στοιχεία ζητούνται και κατά την παραγγελία προϊόντων από το on-line βιβλιοπωλείο.

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα «υποχρεωτικά» στοιχεία δεν θα μπορέσει να γίνει η εγγραφή του και θα δικαιούται απλώς να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο, χωρίς τη δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη, όπως αυτά περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Επίσης, η μη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του στο on-line βιβλιοπωλείο καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του στις ως άνω περιπτώσεις, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ (Μακρυγιάννη 23-27, Τ.Κ 117 42, τηλ. 210 9235098, 210.9210983) ως υπεύθυνων για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρηθούν από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server) και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων στο www.kaponeditions.gr υπηρεσιών προς τους χρήστες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της παραγγελίας μέσω του on-line βιβλιοπωλείου και την καταγραφή αγορών, την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών διαγωνισμών, αποστολή δώρων στους νικητές, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κτλ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών τους. Εφόσον, κάθε χρήστης δηλώσει σχετική επιθυμία του, τα προσωπικά στοιχεία του θα χρησιμοποιούνται από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ με σκοπό τη μελλοντική του ενημέρωση, για τις προωθητικές ενέργειες, νέα προϊόντα κλπ. των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΠΟΝ σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους, αρκεί να επισκεφθεί τη Φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr, όπου μπορεί χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Στο δικτυακό τόπο παρέχεται επίσης -ακόμα και στους απλούς επισκέπτες- η δυνατότητα επικοινωνίας με αποστολή μηνυμάτων σε ειδικές φόρμες για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις κλπ. Εάν ο επισκέπτης αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, θα γνωστοποιήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και το ονοματεπώνυμό του/στοιχεία εταιρείας. Δεν απαιτείται η γνωστοποίηση οιωνδήποτε άλλων προσωπικών στοιχείων. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ ενδέχεται να απαντήσουν στα ηλεκτρονικά μηνύματα που τους αποστέλλουν οι επισκέπτες, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή προωθητικού υλικού, παρά μόνο εάν ο επισκέπτης δηλώσει σχετική επιθυμία του.  Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των επισκεπτών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους επισκέπτες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ δεσμεύονται ότι δεν θα πωλήσουν, μεταβιβάσουν ή κοινοποιήσουν με οιοδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξουν μέσω του www.kaponeditions.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ επιφυλάσσονται του δικαιώματος τους να ενημερώνουν τους προμηθευτές τους με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες, καθώς και όσοι δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στο δικτυακό τόπο www.kaponeditions.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ τις ακόλουθες πληροφορίες: α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία τους, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν περιέχουσες αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα χρονική στιγμή με μία απλή επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία του www.kaponeditions.gr στη φόρμα επικοινωνίας. Μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής των χρηστών θα διαγράφονται αυτομάτως όλα τα στοιχεία αυτών που τηρούνται στο αρχείο. Για το λόγο αυτό μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής τους, οι πρώην εγγεγραμμένοι χρήστες δεν θα δικαιούνται τα προνόμια που παρέχονται στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr.

ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εκτός από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο www.kaponeditions.gr, συλλέγονται στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του περιεχομένου του www.kaponeditions.gr στο χρήστη. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το www.kaponeditions.gr, το πρόγραμμα πλοήγησης αποστέλλει στο διαχειριστή του κόμβου αυτόματα μια διεύθυνση IP (Internet Protocol), καθώς και ορισμένες άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του προγράμματος ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο χρήστης).
Επιπλέον, η δικτυακή κίνηση και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια συνόδων (sessions) που λειτουργούν διαφανώς και δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία στο σύστημα του κάθε επισκέπτη. Στο www.kaponeditions.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία «cookies», όπως και στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επισκεπτών, ούτε παρέχεται στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη (εκτός αν ο ίδιος ο επισκέπτης παράσχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη του δικτυακού τόπου, εφόσον ο επισκέπτης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η τεχνολογία «cookies» χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία κάποιων προσφερομένων υπηρεσιών, όπως κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α., οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν χωρίς την χρήση των «cookies», καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση «cookies», δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες που προϋποθέτουν την χρήση «cookies». Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.kaponeditions.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο δικτυακός τόπος www.kaponeditions.gr προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, στους επισκέπτες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο χωρίς δυνατότητα διαδραστικότητας (interaction), άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr μέσω δικτύου (downloading), άδεια μεμονωμένης αντιγραφής και αποθήκευσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους τμημάτων του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο www.kaponeditions.gr, δυνατότητα επικοινωνίας με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ μέσω ειδικής φόρμας αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και άδεια εκτύπωσης των ιστοσελίδων, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες, πάντα για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Στους επισκέπτες που εγγράφονται στο δικτυακό τόπο συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής (εφεξής: χρήστες ή εγγεγραμμένοι χρήστες) παρέχονται πλέον των ανωτέρω δυνατοτήτων και άλλες, όπως πρόσβαση στα newsletters και στο forum. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα παρέχονται στους επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες αντίστοιχα για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δε θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΠΟΝ ή τρίτων και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.
Η άδεια χρήσης του δικτυακού τόπου που χορηγείται στους επισκέπτες και στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε για οιονδήποτε λόγο. Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων που χορηγούνται στους επισκέπτες/χρήστες, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr και του υλικού που δημοσιεύεται/διατίθεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης με οιονδήποτε τρόπο, μεταγλώττισης, μετάφρασης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, μεταβίβασης, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, εκμετάλλευσης, έκδοσης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιονδήποτε άλλο τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων προϊόντων και της συνολικής διευθέτησης/διάρθρωσης/κατανομής της ύλης του δικτυακού τόπου), καθώς και της αποστολής τους στο διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο.
Το υλικό που λαμβάνουν οι επισκέπτες και οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αρχείων, κειμένων, λογισμικού, αρχείων βίντεο ή ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, ενημερωτικών δελτίων (newsletters), δεδομένων ή άλλων στοιχείων ή συλλογικών έργων, ανήκει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ ή στους τρίτους που έχουν χορηγήσει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ άδεια εκμετάλλευσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παροχή στους επισκέπτες/χρήστες των ανωτέρω αδειών δε συνιστά παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς.
Στο www.kaponeditions.gr προβάλλονται εμπορικά σήματα που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, καθώς και διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων. Δικαιούχοι των εν λόγω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων είναι είτε οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ είτε τρίτοι. Απαγορεύεται η χρήση και προβολή αυτών με οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων αυτών.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εάν οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή επισκέπτες του www.kaponeditions.gr χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος μέσω γραπτών μηνυμάτων σε ειδικές φόρμες υποβολής, για να διατυπώσουν ερωτήσεις ή για να παράσχουν στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες ή κριτικές ή απόψεις για θέματα που τίθενται προς συζήτηση, καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, προτάσεις, απόψεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΠΟΝ. Με την αποστολή του ως άνω υλικού στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ, και εφόσον οι χρήστες ή οι επισκέπτες δεν επιφυλαχθούν ρητώς, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ αποκτούν οριστικώς, αποκλειστικώς και αμετακλήτως δωρεάν άδεια χρήσης και δημοσίευσης για όλη τη διάρκεια ισχύος των σχετικών δικαιωμάτων και για ολόκληρο τον κόσμο και ως εκ τούτου το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κτλ.) για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ διατηρούν επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα καταγραφής, ανάλυσης, συλλογής, δημοσιοποίησης, σχολιασμού και εκμετάλλευσης των απαντήσεων και των πορισμάτων τυχόν ψηφοφοριών που θα λαμβάνουν χώρα στο δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι στις ερωτήσεις των χρηστών/επισκεπτών δύναται να απαντούν οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ ή άλλοι χρήστες/επισκέπτες, ενώ κάποιες από τις προτάσεις και ερωτήσεις που θα διατυπώνουν οι χρήστες στις ειδικές φόρμες υποβολής θα εμφανίζονται επωνύμως ή με ψευδώνυμο (εφόσον το επιλέξουν) στο δικτυακό τόπο με τον κωδικό του χρήστη που διατύπωσε την πρόταση. Τα μηνύματα των χρηστών/επισκεπτών θα πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) ή δικαιώματα τρίτων ή τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Σε κάθε περίπτωση, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν/διαγράψουν ή να μη δημοσιεύσουν τα μηνύματα.

ΕΥΘΥΝΗ
Οι επισκέπτες/χρήστες του www.kaponeditions.gr χρησιμοποιούν το δικτυακό αυτόν τόπο με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (web sites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο www.kaponeditions.gr επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr. Το www.kaponeditions.gr χρησιμοποιείται ως έχει και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ διατηρούν το δικαίωμα να περιορίσουν ή να τερματίσουν την πρόσβαση κάποιου επισκέπτη/χρήστη στο www.kaponeditions.gr οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ δεν εγγυώνται ότι η πρόσβαση στο www.kaponeditions.gr θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο ή ότι ο διακομιστής (server) που καθιστά διαθέσιμο το www.kaponeditions.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η λήψη υλικού (download) από το δικτυακό τόπο www.kaponeditions.gr γίνεται προαιρετικά από τους επισκέπτες/χρήστες και με δική τους ευθύνη. Η ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στο σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή η απώλεια δεδομένων που απορρέει από τη λήψη του υλικού αυτού βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ και οι τρίτοι που συνεισφέρουν υλικό στο www.kaponeditions.gr ή εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν καμία (δικαιοπρακτική, αδικοπρακτική, ποινική ή άλλη) ευθύνη για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, υλική ή άυλη, θετική ή αποθετική ή άλλη ζημία που σχετίζεται ή απορρέει από την πρόσβαση ή πλοήγηση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου, από τις πληροφορίες και προτάσεις που περιέχονται στο www.kaponeditions.gr ή από τη λήψη ή αποθήκευση (downloading) οιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Στην ευθύνη αυτή περιλαμβάνεται ενδεικτικά ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε λόγω σφαλμάτων (bugs), ενεργειών, παραλείψεων, διακοπών, ελαττωμάτων, ιών Η/Υ, απώλειας δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποίησης των μηνυμάτων και δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, από οιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος ή οιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου κτλ. Ο παρών δικτυακός τόπος συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους (σύνδεσμοι – Links), για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας και τις υπηρεσίες των οποίων δεν ευθύνονται οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ, αλλά οι τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ελέγχουν τους δικτυακούς αυτούς τόπους. Με την είσοδό τους στο παρόντα δικτυακό τόπο οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ δεν ευθύνονται για προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων με τους οποίους συνδέεται ο δικτυακός τόπος www.kaponeditions.gr. Επίσης, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ δεν ευθύνονται και για το περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στο www.kaponeditions.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της εταιρείας, η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να τη διορθώσει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με τρόπο τον οποίο επιλέγει η εταιρεία. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, οι αποστολές εντός του νομού Αττικής θα γίνεται προσπάθεια να εκτελούνται εντός 24-48 ωρών, ενώ οι αποστολές εκτός του νομού Αττικής εντός 48-72 ωρών.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Στο on-line βιβλιοπωλείο διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:
1. Με πιστωτική κάρτα, η οποία χρεώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας τράπεζας.
2. Με αντικαταβολή μετρητοίς σύμφωνα με το σύστημα αντικαταβολών που εφαρμόζει η εταιρεία αποστολών. Η αντικαταβολή ισχύει για παραγγελίες εντός Ελλάδος.
3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
4. Πληρωμή κατά την παραλαβή από το κατάστημα

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κάποιον/ους από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει άλλους, αφού προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το on-line βιβλιοπωλείο kaponeditions.gr χρησιμοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας https με πιστοποιητικό ασφαλείας SSL. Το ακρωνύμιο SSL  (Secure Sockets Layer) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο εγγυάται την ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός διακομιστή (server) και ενός browser (client). Πιο συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο SSL είναι υπεύθυνο για:

  • την πιστοποίηση του server από τον browser
  • την παροχή ενός ασφαλούς κρυπτογραφημένου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω αυτού.

Επιπλέον οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΝ δε συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της κάρτας.  Έτσι, οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε στο on-line βιβλιοπωλείο μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς. Το όνομα χρήστη, ο κωδικός σας και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα πρέπει να τηρούνται απόρρητα με δική σας ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δε θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.kaponeditions.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.