«Ώστε είμαι φυλακισμένος», Τα Νέα, 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου