ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΙΣΗΜ ΛΕΒΗ, 1898-1944»

Οι Eκδόσεις Καπόν παρουσίασαν το βιβλίο του Αλέξανδρου Μωυσή, με πρόλογο του Μαρκ Μαζάουερ, «ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΙΣΗΜ ΛΕΒΗ, 1898-1944», τη ∆ευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Γιάννης Μπουτάρης, ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης, και ο ∆αυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρος Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου Ελλάδος και Πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Ομιλητές ήταν οι:

Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

Αλέξανδρος Μασσαβέτας,  ∆ηµοσιογράφος – Συγγραφέας.

Λέων A. Ναρ,  ∆ρ Νεοελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. –  Συγγραφέας.

Αλέξανδρος Μωυσής,  Συγγραφέας του Βιβλίου, Αντιπρόεδρος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρεία SAP.

Τους ευχαριστούμε όλους πολύ καθώς και όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.