• Παρουσίαση του τρίτομου έργου

    «Ημερολόγιο Βασίλισσας Φρειδερίκης 1938–1967»

Πρόσκληση παρουσίασης του τρίτομου έργου «Ημερολόγιο Βασίλισσας Φρειδερίκης 1938–1967»

Π.Α. έως 27/1 με email ή στα τηλέφωνα 210 9210 983    210 9214 089