Παρουσίαση του βιβλίου
«H Μεθώνη και η ιστορία, η Βενετία και η εξουσία», στην Πύρνα