• Παρουσίαση του βιβλίου

    «H Μεθώνη και η ιστορία, η Βενετία και η εξουσία»,

    στην Πύρνα

Παρουσίαση του βιβλίου
«H Μεθώνη και η ιστορία, η Βενετία και η εξουσία», στην Πύρνα