• Παρουσίαση του βιβλίου

    «H Μικρασιατική μου πλευρά»,

    στο Βιβλιοπωλείο της Ραχήλ

Παρουσίαση του βιβλίου «H Μικρασιατική μου πλευρά», στο Βιβλιοπωλείο της Ραχήλ