Παρουσίαση του βιβλίου «Η Μεθώνη και η ιστορία – η Βενετία και η εξουσία»

Επιστρέφοντας από την Πύρνα, μία όμορφη μονοκατοικία της Κηφισιάς, ένιωθες πως είχες κάνει περιήγηση σε ενετικό οχυρό. Ο Παναγιώτης Φουτάκης, ερωτευμένος με την έρευνα όπως έχει δηλώσει, μετέφερε με αυτό το αίσθημα το κοινό στον ιστορικό τόπο της Μεθώνης. Ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές της περιοχής και της θέσης της στην ευρωπαϊκή και νεότερη ελληνική ιστορία, κυρίως, όμως έδωσε τον παλμό από έναν τόπο που κρύβει στα σπλάχνα του τόσο συναρπαστική ζωή. Όσοι δεν άκουσαν χθες τον ερευνητή, αξίζει να διαβάσουν το πόνημα του συγγραφέα, για το οποίο αφιέρωσε δεκαετή έρευνα.