•  

    Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής

    «ΝOTIONS»

    στη Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση του βιβλίου «ΝOTIONS» στη Θεσσαλονίκη