ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «1922. Πως φτάσαμε στην Καταστροφή»