• «Η ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
    Ανιχνεύοντας ένα σύμβολο προόδου και μεγαλείου» 

    στο Αμφιθέατρο Cotsen Hall
    της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών

Παρουσίαση βιβλίου «Η Προκυμαία της Σμύρνης. Ανιχνεύοντας ένα σύμβολο προόδου και μεγαλείου»