Παρουσίαση βιβλίου «Ο άρχοντας με τα πολλά πρόσωπα»