• Ο άρχοντας με τα πολλά πρόσωπα

    Roof garden ξενοδοχείου Αstir,
    Πάτρα

Παρουσίαση βιβλίου «Ο άρχοντας με τα πολλά πρόσωπα»