Παρουσίαση βιβλίου «Οι Εβραίοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία»

«Οι Εβραίοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία»
Nicholas de Lange

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος σας καλεί με ιδιαίτερη χαρά στην εκδήλωση παρουσίασης της πρόσφατης έκδοσής του, «Οι Εβραίοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία».
Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινής περιοδικής έκθεσης «Λίθινες Διαδρομές – Ιστορίες από Πέτρα: Εβραϊκές επιγραφές στην Ελλάδα», που παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η έκθεση χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον και θα διαρκέσει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023.
Σας περιμένουμε την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, στις 19:00, στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα).