Παρουσιάστηκε ο συλλογικός τόμος, με τίτλο: «Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα», pyrranews.gr