Πουρνάρα Μαργαρίτα. “Βασιλείς και βασιλεία με ψύχραιμη ματιά”, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ