• Πρόσκληση παρουσίασης του βιβλίου «Αληθινά και Ανέκδοτα»

Πρόσκληση παρουσίασης του βιβλίου «Αληθινά και Ανέκδοτα»