• Πρόσκληση παρουσίασης του βιβλίου «Οι γυναίκες μιλούν»

Πρόσκληση παρουσίασης του βιβλίου «Οι γυναίκες μιλούν. Οι μεγάλοι ποιητές μέσα από τα μάτια των γυναικών που έζησαν κοντά τους»